OÜ ISTERM’i peamiseks tegevuseks on soojusisolatsioon, millest põhiosa moodustavad – mahutite ja torustike isolatsioon.

Meie firma teostab ka teisi isolatsioonitöid:
- katlamajade isolatsioon;
- pumplamajade isolatsioon;
- laevaisolatsioon;
- heliisolatsioon;
- külmaisolatsioon;
- muu isolatsioon eritingimustes